Rampen är fri att utnyttjas av betalande medlemmar. För övriga som önskar nyttja rampen erlägges en rampagvift på 100:- / användande. Lägges i låda vid rampen eller betala via SWISH på tel.nr 123 671 5221

Vill du bli medlem ?   Läs mer under fliken
styrelse-medlemsskap