loading...

Städdag 3 oktober.
 

Stort tack till alla som deltog med arbetet vid bryggan och parkeringen.
Styrelsen


 Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.