loading...
Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text) Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text)

Tack för en mycket god uppslutning på städdagen.

StyrelsenJonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.