loading...Så var det dags igen för höstens städdag. Lördagen 2 oktober kl. 10.00
Tag med lämpliga verktyg såsom kratta, skottkärra, något att klippa med etc.

Väl mött
Styrelsen


 Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.