loading...
Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text) Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text)

Tack för en mycket god uppslutning på städdagen 5/10

StyrelsenJonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.