loading...

Städdag 3 oktober.
 

Så var det åter igen dags för höststädning vid bryggan. Tag med lämpliga redskap såsom skottkärra, kratta etc. 
Varmt välkomna.
Styrelsen


 Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.