loading...


Håll koll badvattnet.Vid kraftigt regn kan kvaliteten på badvattnet vid bryggan påverkas. Kommuen och Havs- och Vattenmyndigheten tar prover på vattnet med jämna mellanrum under badsäsongen. Läs mer på kommunens hemsida och på Havs - och Vattenmyndighetens hemsida.  Närmaste provställe är Hanhals Holme.


 Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.