loading...Föreningen och närboende vill tacka
Roger Ridderfalk som på eget initiativ har klippt häcken så fint vid bollplanen och bryggan.


Mycket snyggt !

 Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.