loading...
Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text) Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text)

Städdag vid bryggan lördagen 5 oktober
Kl. 10.00
Tag med lämpliga verktyg
VälkomnaJonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.