loading...

Välkomna på årsmöte och till vårens städdag.
Vi träffas vid bryggan lördagen 27/4 2024  kl. 10,00
Tag med lämpliga redskap.

Välkomna

Följ Jonttis Brygga på Facebook.
"
Jonttis Bryggförening"


 Jonttis Brygga Ekonomisk Förening har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.