loading...


Årsmöte samt städdag.
24/4  kl. 10,00
Samling på ängen vid bryggan

Tag med lämpliga redskap

Välkomna


 Jonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.