loading...
Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text) Publicerad i GT 190903 (klicka på bilden för större text)

Årsmöte samt städdag.
Lördagen 25 april kl. 10.00 
Samling på ängen vid bryggan. Tag med lämpliga redskap.

VälkomnaJonttis Bryggförening är en idell förening som har som syfte att främja båtlivet 
lokalt samt verka för ett gott kamrat-och sjömanskap.