Miljöpolicy Jonttis Bryggförening

Vi arbetar aktivt för att säkerställa de krav vi har på oss från kommun och myndigheter. Det är därför viktigt att ni tar del av den miljöpolicy som finns nedan.


I händelse av läckage av bränsle eller olja i vattnet, larma på 112


samt meddela styrelsen


Länk: Miljöpolicy