Vill du bli medlem i föreningen skickar du dina uppgifter namn, adress, tel.nr samt 
epostadress
till:


s.tommy.e@telia.com

Medlemsavgiften är 250:- / år (även de utan båt är välkomna som medlemmar)
Båtplatsavgift 50:- /år
Båtplatsavgift stor plats 100:- / år