Jonttis Bryggförening har aktivt tagit del av informationen från föreningen BÅTSAMVERKAN
Var uppmärksam och titta även till andras båtar.

Vid misstanke om brott ring polisen på
114 14 eller 112
Läs mer på

28 april 2019
Ny ansvarig för BÅTSAMVERKAN i Kungsbacka är kommun-polis Anna Lindqvist
Anna nås på telefon 070-2556354 eller via
anna.lindqvist@polisen.se


Båtkort polisens och BÅTSAMVERKANS rekommendation om att ha sin båt ordentligt dokumenterad.
Skriv ut dokumentet, fyll i och spar dina uppgifter, med en förhoppning att det inte ska behöva användas.