Jonttis Bryggförening har aktivt tagit del av informationen från föreningen BÅTSAMVERKAN
Var uppmärksam och titta även till andras båtar.

Vid misstanke om brott ring polisen på 114 14

eller 112


Läs mer på

30 mars 2017
Ny ansvarig för BÅTSAMVERKAN i Halland. frågor gällande detta, kontakta
Anders Wiss på 010-5660621

anders.wiss@polisen.se


Båtkort polisens och BÅTSAMVERKANS rekommendation om att ha sin båt ordentligt dokumenterad.
Skriv ut dokumentet, fyll i och spar dina uppgifter, med en förhoppning att det inte ska behöva användas.