Jonttis Bryggförening har aktivt tagit del av informationen från föreningen BÅTSAMVERKAN
Var uppmärksam och titta även till andras båtar.


Vid misstanke om brott ring polisen på
114 14 eller 112Läs mer på

11 maj 2021

Ny ansvarig för BÅTSAMVERKAN i Kungsbacka är kommun-polis Jenny Sjöström
nås på mail
jenny.sjostrom@polisen.se


Båtkort polisens och BÅTSAMVERKANS rekommendation om att ha sin båt ordentligt dokumenterad.
Skriv ut dokumentet, fyll i och spar dina uppgifter, med en förhoppning att det inte ska behöva användas.