Miljöpolicy Jonttis Bryggförening

Vi arbetar aktivt för att säkerställa de krav vi har på oss från kommun och myndigheter. Det är därför viktigt att ni tar del av den miljöpolicy som finns nedan.


I händelse av läckage av bränsle eller olja skall i första hand oljelänsor läggas i som finns tillgängliga i sjöboden. Vid behov kontakta räddningstjänsten på 112.


Ta även kontakt med styrelsen.